Verkoopsvoorwaarden

Algemeen

Octopus is een oefenbedrijf van VDAB competentiecentrum Brugge. Alle transacties via Octopus zijn virtueel en niet rechtsgeldig! Onze verkoop is onderworpen aan de algemene voorwaarden hieronder vermeld. Elke klant wordt geacht onze verkoopsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden, ook al stemmen ze niet overeen met eigen aankoopvoorwaarden.

Octopus stelt alles in het werk om stipt en correct te leveren. Indien er onverwachte omstandigheden plaatsvinden die de levering in het gedrang brengen, behoudt Octopus het recht de goederen na te leveren zonder enige vorm van schadevergoeding.

Prijzen

Enkel de prijzen van de meest recente prijslijst zijn van kracht. Onze prijzen zijn exclusief btw.

Vanaf 20 stuks van hetzelfde artikel wordt een korting van 5% toegekend. 
Vanaf 40 stuks van hetzelfde artikel wordt een korting van 8% toegekend.

Leveringen

De leveringstermijn bedraagt maximaal 4 weken na ontvangst bestelbon.
Wij gaan met de uiterste zorgvuldigheid om met onze kwetsbare producten, zodat de producten ook in topkwaliteit bij u afgeleverd worden.

Octopus stelt alles in het werk om stipt en correct te leveren. Indien er onverwachte omstandigheden plaatsvinden die de levering in het gedrang brengen, behoudt Octopus het recht de goederen na te leveren zonder enige vorm van schadevergoeding.

Octopus levert franco voor orders vanaf € 300. Voor orders van minder dan € 300 worden er transportkosten aangerekend, afhankelijk van het bedrag van de bestelling.

Bij bestellingen tussen:
€ 0 en € 149,99 excl. btw = € 10,00
€ 150 en € 299,99 excl. btw = € 5,00
> € 300 = franco geleverd.

Indien Octopus geen klachten of opmerkingen ontvangt binnen de 8 dagen na leveringsdatum, accepteert de klant de levering en stuurt Octopus de factuur.

Betalingsvoorwaarden

De betaling dient te gebeuren binnen 30 dagen na factuurdatum. Alle betalingen gebeuren in EUR. Er wordt 2 % disconto verleend bij betaling binnen 8 dagen.

Op de facturen die bij hun vervaldag onbetaald blijven, is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1,5 % per maand. Vanaf dat ogenblik wordt het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een bedrag van 15 % met een minimum van € 40. Bovendien is Octopus, bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, gemachtigd alle leveringen op te schorten

Terugname goederen

Klanten hebben het recht om niet-bederfelijke producten binnen zeven dagen na ontvangst kosteloos te retourneren indien zij niet overeenstemmen met de orderbevestiging. Maar bederfelijke producten, zoals planten en bloemen, zijn uitgezonderd van dit recht, omdat deze snel bederven of verouderen.

Klachten

De klant wordt verzocht altijd eerst het aantal pakken en de inhoud ervan te controleren alvorens de leveringsbon te tekenen. Indien hij merkt dat de levering niet overeenstemt met de bestelling, dient hij dat te vermelden op de leveringsbon en ons per e-mail te contacteren binnen de 24 uur.

Betwistingen

Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. Alle betwistingen zullen beslecht worden door de bevoegde rechtbanken van Brugge.

FaLang translation system by Faboba

Template by TFJ Joomla Templates and template sponsor: Przeprowadzki Kraków.

Back to top